Eläkesäätiöt

Laskuperusteet TyEL/TEL:n mukaista toimintaa harjoittaville eläkesäätiöille
2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 20142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006


Eläkesäätiön TEL:n mukaisen lisäeläkevakuutuksen laskuperusteet
2008 alkaen2007, 2006


Eläkesäätiön TEL-maksun korjausperuste
2007 alkaen