bedömningen av arbetsförmågan

Sammanfattning

TELK upphävde pensionsanstaltens beslut och konstaterade att As har rätt till full invalidpension på grund av arbetsoförmåga som började i december 2014.

A är en 61-årig primärskötare som har utbildat sig till hjälpskötare och minnesskötare. Hon har uppgett att hon arbetat inom hemvården och senast i en anpassad arbetsbeskrivning sålunda att hon huvudsakligen skött arbetsuppgifter med datorarbete. A har varit delinvalidpensionerad sedan 1.8.2011.

A har beskrivits länge ha lidit av artrosbesvär i händerna. I maskinella undersökningar har man konstaterat artrosförändringa i händernas fasettleder och artrosen har beskrivits ha tilltagits i jämförelse med undersökningsresultaten från år 2011 och 2013. A har arbetsprövat i ett anpassat arbete, men arbetsprövningen avbröts på grund av besvären. Enligt beskrivningen av funktionsförmågan kan A inte alls knyta händerna på grund av ledstelhet. Hon har vidare konstaterats ha svullna fingrar, beröringskänslighet, felställningar, klumpighet och försämrad gripkraft. Enligt arbetsgivarens intyg kan A inte erbjudas för hennes arbetsförmåga lämpligt arbete.

TELK ansåg att As arbetsförmåga har på grund av arbetsoförmåga som började i december 2014 blivit nedsatt till full invalidpension berättigande då man beaktar de konstaterade undersökningsresultaten och övriga omständigheter som inverkar på bedömningen av arbetsförmågan.

Lagrum

24 §, 25 § 26 § och 28 § lagen om kommunala pensioner