bedömningen av arbetsförmågan

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär gällande beviljande av invalidpension.

A är 60- år och har arbetat som skifteschef och service manager. Han har gått hotell- och restaurangskolan samt köksmästarkurs.

A har lidit av värk i nack-axelregionen, av värk som strålar ut i vänster arm samt av smärta i den nedre delen av ryggen. Man har konstaterat degeneration i hals- och ländryggraden samt skolios i halsryggraden och på höger sida avsmalnande rotöppningar, men inte tecken som tyder på kompression av nervvävnaderna. I april 2012 utförd nervbaneundersökning av de övre extremiteterna har man inte konstaterat avvikande fynd. År 2012 har man konstaterat begynnande artros i vänster knä. I klinisk undersökning som utförts i maj 2014 har halsryggradens rotations- och böjningsrörelser varit lindrigt begränsade och i slutet av alla rörelser har det förekommit smärta. Muskelkraften i de nedre och övre extremiteterna har varit normala. Enligt sjukberättelsen som skrivits i oktober 2014 har man konstaterat kraftig artros i båda stortårnas metatarsofalangealleder samt hallux valgus. A har rört sig normalt och utan att halta och man har inte konstaterat felställningar i lederna. Behandlingslinjen för fotbladen har tillsvidare varit konservativ.

I psykiatrisk undersökning i april 2014 har A inte bedömts lida av psykiatrisk sjukdom som kräver behandling och han har inte ordinerats fortsatta undersökningar. I en klinisk undersökning i maj 2014 har A sinnesstämning verkat normal. A har läkemedelsbehandlad hypertoni och blodets fettvärden har varit lindrigt förhöjda.

TELK konstaterade att beviljande av invalidpension förutsätter framför allt tillräckligt allvarliga sjukdomsfynd och sådana har A inte i undersökningar konstaterats lida av. A har lidit av smärta som tilltar vid belastning, men han har inte på basen av undersökningsresultaten konstaterats lida av på funktionsförmågan betydligt inverkande sjukdomar i stöd- och rörelseorganen eller andra sådana sjukdomar, lyten eller skador att hans arbetsförmåga kunde bedömas vara nedsatt till invalidpension berättigande fastän man beaktar arbetsoförmågans yrkesmässiga karaktär.

Försäkringsdomstolen ändrade inte TELKs beslut.

Lagrum

35 § lagen om pension för arbetstagare