Statsrådets förordning om grunderna för pensionsavgift 19.12.2018/1246

Visa författningen i sin helhet

2 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Föregående paragraf – 1 §