Statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till Keva 11.5.2017/284

Visa författningen i sin helhet

4 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017. Denna förordning ska dock tillämpas redan från och med den 1 januari 2017.

Föregående paragraf – 3 §