Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner 28.11.2016/1039 (EngångsbeloppsF)

(EngångsbeloppsF)

Visa författningen i sin helhet

6 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Mom. 2

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner (1412/2006).

Mom. 3

På engångsbelopp som hänför sig till en tidpunkt före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Föregående paragraf – 5 §