Lag om rättegång i försäkringsdomstolen 25.8.2016/677

Visa författningen i sin helhet

10 §

Plenum

Mom. 1

I försäkringsdomstolens plenum deltar överdomaren som ordförande samt som övriga ledamöter försäkringsdomstolens ordinarie försäkringsrättsdomare och de ledamöter som tidigare behandlat målet eller ärendet.

Mom. 2

Plenum är domfört när minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.

Föregående paragraf – 2 kap. 9 § Följande paragraf – 2 kap. 11 §