Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kreditbetyg som används vid beräkningen av solvensen för pensionsanstalter 16.4.2015/453 (SolvensF om kreditklasser)

(SolvensF om kreditklasser)

Visa författningen i sin helhet

3 §

Specialfall vid tillämpningen av kreditbetyg

Mom. 1

Vid tillämpningen av 7 § 3 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar anses ett samfunds kreditbetyg i kreditklass 2 vara tillräckligt betryggande om det motsvarar kreditbetygen i tabellen nedan.

Mom. 2
KreditvärderingsinstitutKreditbetyg
Fitch RatingsA+ och A
Moody’s Investors ServiceA1 och A2
Standard & Poor’s Rating ServicesA+ och A

Föregående paragraf – 2 §