Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kreditbetyg som används vid beräkningen av solvensen för pensionsanstalter 16.4.2015/453 (SolvensF om kreditklasser)

(SolvensF om kreditklasser)

Visa författningen i sin helhet

2 §

Tillämpning av kreditbetyg

Mom. 1

Pensionsanstalten ska i fråga om sina placeringar beakta kreditmarginalrisken enligt skuld, gäldenär eller borgensman i enlighet med de kreditbetyg som nämns i 1 §, med iakttagande av bestämmelserna i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar.

Mom. 2

Om kreditbetyget för skulden är bättre än kreditbetyget för gäldenären eller borgensmannen, ska kreditbetyget för skulden tillämpas vid riskklassificeringen. Om det inte finns något kreditbetyg för skulden, men kreditbetyget för borgensmannen är bättre än kreditbetyget för gäldenären, ska kreditbetyget för borgensmannen tillämpas vid riskklassificeringen.

Mom. 3

Om kreditbetyget har utfärdats av någon annan aktör än ett kreditvärderingsinstitut enligt 1 §, får pensionsanstalten tillämpa kreditbetyget, om det kan anses tillförlitligt. Om det inte finns ett kreditbetyg för ett masskuldebrevslån eller någon annan skuldförbindelse, ska pensionsanstalten själv på ett betryggande sätt uppskatta placeringens kreditklass.

Föregående paragraf – 1 § Följande paragraf – 3 §