Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de placeringsstilar för indirekta placeringar som används vid beräkningen av solvensen för pensionsanstalter 16.4.2015/452 (SolvensF om placeringsstilar)

(SolvensF om placeringsstilar)

Visa författningen i sin helhet

1 §

Placeringsstilar

Mom. 1

De placeringsstilar för indirekta placeringar som avses i 18 § 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015) är följande:

1) Event-Driven;

2) Equity Hedge;

a) Equity Market Neutral;

b) Short Bias;

3) Emerging Markets;

4) Macro;

5) Relative Value.

Följande paragraf – 2 §