Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare 28.12.2006/1406

Visa författningen i sin helhet

1 § (10.11.2016/953)

Ansökan om pension

Mom. 1

Pensionsskyddscentralen fastställer ett formulär för det läkarutlåtande som behövs för invalidpension och arbetslivspension.

Följande paragraf – 2 §