Lag om sjömanspensioner 22.12.2006/1290

Visa författningen i sin helhet

173 §

Styrelsemedlems rätt att närvara på fullmäktiges möte

Mom. 1

Medlemmarna i styrelsen skall ges tillfälle att närvara och yttra sig på fullmäktiges möten.

Föregående paragraf – 4 avd. 13 kap. 172 § Följande paragraf – 4 avd. 13 kap. 174 §