Lag om sjömanspensioner 22.12.2006/1290

Visa författningen i sin helhet

166 §

Pensionskassans fullmäktige och styrelse

Mom. 1

Pensionskassan har fullmäktige och styrelse. En person får inte samtidigt vara medlem i fullmäktige och medlem i styrelsen.

Föregående paragraf – 3 avd. 12 kap. 165 § Följande paragraf – 4 avd. 13 kap. 167 §