Lag om sjömanspensioner 22.12.2006/1290

Visa författningen i sin helhet

140 §

Arbetsgivarens rätt att få ett beslut om den arbetsinkomst som ligger till grund för försäkringen

Mom. 1

På ansökan av arbetsgivaren skall pensionskassan meddela ett beslut om huruvida den lön eller någon annan ersättning som betalas till arbetstagaren är sådan arbetsinkomst på basis av vilken arbetsgivaren skall ordna pensionsskydd enligt denna lag.

Föregående paragraf – 3 avd. 10 kap. 139 § Följande paragraf – 3 avd. 10 kap. 141 §