Lag om sjömanspensioner 22.12.2006/1290

Visa författningen i sin helhet

60 §

När upphör rätten till familjepension

Mom. 1

Rätten till efterlevandepension upphör, om den efterlevande maken ingår nytt äktenskap före fyllda 50 år.

Mom. 2

Rätten till barnpension upphör när barnet fyller 18 år eller om barnet ges som adoptivbarn till någon annan än den efterlevande maken eller dennes nya make.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 59 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 61 §