Lag om sjömanspensioner 22.12.2006/1290

Visa författningen i sin helhet

53 k § (29.1.2016/78)

Arbetslivspension på basis av pension som beviljats enligt pensionslagen för den offentliga sektorn

Mom. 1

En arbetstagare har rätt till arbetslivspension enligt denna lag, om han eller hon har beviljats arbetslivspension enligt 51 § i pensionslagen för den offentliga sektorn.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 53 j § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 53 l §