Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

158 §

Handräckning

Mom. 1

Pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen har rätt att på eget initiativ eller på begäran av den som saken gäller för utredning av ett ärende som är under behandling låta höra vittnen vid en tingsrätt.

Föregående paragraf – 4 avd. 14 kap. 157 § Följande paragraf – 4 avd. 14 kap. 159 §