Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

156 §

Beslut om beloppet av den teoretiska pensionen

Teoretisk pension

Mom. 1

Om en företagare har arbetat i två eller flera EU- eller EES-länder och ansöker om folkpension, har han eller hon rätt att på begäran få ett beslut om beloppet av den teoretiska pension som pensionsanstalten meddelar Folkpensionsanstalten för uträkning av hans eller hennes folkpension.

Föregående paragraf – 4 avd. 14 kap. 155 § Följande paragraf – 4 avd. 14 kap. 157 §