Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

155 §

Ersättning för särskilda tjänster

Mom. 1

En pensionsanstalt kan av en företagare ta ut ersättning för särskilda tjänster som den tillhandahåller på företagarens begäran.

Föregående paragraf – 4 avd. 14 kap. 154 § Följande paragraf – 4 avd. 14 kap. 156 §