Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

154 §

Pensionsanstalternas samarbete

Mom. 1

Pensionsanstalterna skall samarbeta i sammanställandet av statistikuppgifter och i andra frågor som hänför sig till verkställigheten och utvecklandet av arbetspensionslagarna.

Föregående paragraf – 4 avd. 14 kap. 153 § Följande paragraf – 4 avd. 14 kap. 155 §