Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

153 §

Rådgivning till företagare

Mom. 1

Den pensionsanstalt hos vilken företagaren har ordnat sitt pensionsskydd har det primära ansvaret för rådgivningen i ärenden som hör till denna lags tillämpningsområde.

Föregående paragraf – 4 avd. 13 kap. 152 a § Följande paragraf – 4 avd. 14 kap. 154 §