Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

150 §

Pensionstagarens utredning om omständigheter i anslutning till pensionsbeloppet och pensionsrätten

Mom. 1

Oberoende av pensionstagarens underrättelseskyldighet kan pensionsanstalten kräva en utredning av pensionstagaren om omständigheter som påverkar pensionsbeloppet och pensionsrätten, om det finns skäl att misstänka att förändringar har skett i dessa omständigheter.

Föregående paragraf – 4 avd. 13 kap. 149 § Följande paragraf – 4 avd. 13 kap. 151 §