Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

115 § (16.11.2012/623)

Nedsatt avgift för nyetablerad företagare

Mom. 1

Procentsatsen för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift är 78 procent av det i 114 § avsedda procenttalet under de första 48 månaderna av den första i denna lag avsedda företagarverksamheten. Om den första företagarverksamheten pågår en kortare tid än 48 månader, beräknas arbetspensionsförsäkringsavgiften på företagarens begäran enligt den nedsatta procentsatsen för den tid som återstår av de 48 månaderna också i en andra företagarverksamhetsperiod som omfattas av denna lag.

Mom. 2

Om företagaren är tvångsförsäkrad enligt 143 § har han eller hon inte rätt till nedsatt avgift för nyetablerad företagare.

Föregående paragraf – 3 avd. 9 kap. 114 § Följande paragraf – 3 avd. 9 kap. 116 §