Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

109 §

Att teckna försäkring

Mom. 1

En företagare är skyldig att teckna i 1 § avsedd försäkring inom sex månader från det att en i denna lag avsedd företagarverksamhet inleddes.

Mom. 2

Försäkringen skall bestämmas att gälla all i denna lag avsedd företagarverksamhet som företagaren bedriver.

Föregående paragraf – 2 avd. 8 kap. 108 a § Följande paragraf – 3 avd. 9 kap. 110 §