Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

105 §

Överföring eller pantsättning av pension

Mom. 1

Pension får inte överföras på någon annan. Ett avtal som avser pantsättning av pension är ogiltigt.

Mom. 2

Kostnadsersättning som betalas på grundval av denna lag får inte mätas ut.

Föregående paragraf – 2 avd. 8 kap. 104 § Följande paragraf – 2 avd. 8 kap. 106 §