Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

100 §

Dröjsmålsförhöjning

Dröjsmålsförhöjning

Mom. 1

Försenas utbetalningen av pension som avses i denna lag, skall pensionsanstalten betala den försenade pensionen förhöjd för dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). Skyldigheten att betala pensionen förhöjd gäller även de pensioner som pensionsanstalten betalar i egenskap av sista pensionsanstalt.

Mom. 2

Skyldigheten att betala pensionen förhöjd enligt 1 mom. gäller inte den del av pensionen som betalas ut till en annan försäkrings- eller pensionsanstalt som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet eller till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa på grund av dessas regressanspråk.

Mom. 3

Dröjsmålsförhöjning som understiger 5,39 euro betalas inte.

Föregående paragraf – 2 avd. 8 kap. 99 § Följande paragraf – 2 avd. 8 kap. 101 §