Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

96 § (14.8.2009/636)

Behörig pensionsanstalt

Behörig pensionsanstalt

Mom. 1

Den behöriga pensionsanstalten enligt denna lag och dess uppgifter bestäms på det sätt som i 106, 107, 107 a, 107 b och 108–111 § i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om avgörande pensionsanstalt inom den privata sektorn och sista pensionsanstalt.

Föregående paragraf – 2 avd. 7 kap. 95 a § Följande paragraf – 2 avd. 8 kap. 97 §