Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

73 § (21.12.2016/1250)

Andel enligt denna lag av inkomster för återstående tid

Mom. 1

Beaktas återstående tid i en företagares pension på basis av flera olika arbetspensionslagar, utgör den inkomsten för återstående tid som avses i denna lag en lika stor andel av summan av inkomsterna för återstående tid som den andel de totala arbetsinkomsterna enligt denna lag utgör av de sammanlagda arbetsinkomsterna enligt arbetspensionslagarna under den granskningstid som avses i 70 eller 72 §.

Föregående paragraf – 2 avd. 4 kap. 72 § Följande paragraf – 2 avd. 4 kap. 74 §