Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

50 k § (29.1.2016/72)

Arbetslivspension på basis av pension som beviljats enligt pensionslagen för den offentliga sektorn

Mom. 1

En företagare har rätt till arbetslivspension enligt denna lag, om han eller hon beviljats arbetslivspension enligt 51 § i pensionslagen för den offentliga sektorn.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 j § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 l §