Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

50 i § (29.1.2016/72)

Beviljande av ålderspension i stället för arbetslivspension

Mom. 1

I stället för att beviljas i form av arbetslivspension beräknas och beviljas pensionen i form av ålderspension från ingången av månaden efter den månad då den lägsta åldern för ålderspension uppnåddes, om företagaren uppnått den lägsta åldern för ålderspension innan arbetslivspensionen började.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 h § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 j §