Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

50 c § (29.1.2016/72)

Arbetslivspensionens belopp

Mom. 1

Arbetslivspensionens belopp är den pension som tjänats in fram till utgången av månaden före den då arbetslivspensionen började.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 b § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 50 d §