Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

18 § (29.1.2016/72)

Invalidpension, arbetslivspension och ålderspension efter partiell förtida ålderspension

Mom. 1

Om en företagare som får partiell förtida ålderspension beviljas invalidpension, arbetslivspension eller ålderspension för samma tid för vilken partiell förtida ålderspension redan betalats, beaktas den partiella förtida ålderspensionen som en delbetalning av den andra pension som beviljas.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 17 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 19 §