Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

17 § (29.1.2016/72)

Arbetslivspensionens belopp efter partiell förtida ålderspension

Mom. 1

Arbetslivspensionens belopp efter partiell förtida ålderspension beräknas utifrån de pensionsdelar som avses i 15 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt den pension som tjänats in det år den partiella förtida ålderspensionen började och därefter fram till utgången av månaden före den månad då arbetslivspensionen började.

Mom. 2

Om arbetslivspensionen senare lämnas vilande i enlighet med 50 f §, fortsätter den partiella förtida ålderspensionen till samma belopp som den beviljades tidigare.

Föregående paragraf – 2 avd. 3 kap. 16 § Följande paragraf – 2 avd. 3 kap. 18 §