Lag om pension för företagare 22.12.2006/1272

Visa författningen i sin helhet

5 § (29.1.2016/72)

Försäkring av idrottsutövare

Mom. 1

Denna lag tillämpas inte på utövande av idrott. Bestämmelser om pensionsskydd vid utövande av idrott finns i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009).

Föregående paragraf – 1 avd. 2 kap. 4 § Följande paragraf – 1 avd. 2 kap. 6 §