Lag om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 26.8.2005/677

Visa författningen i sin helhet

6 §

Föredragande

Mom. 1

Besvärsnämnden skall ha ett tillräckligt antal föredragande. Behörighetsvillkor för uppdraget som föredragande är examen som medför behörighet för domartjänst.

Föregående paragraf – 1 kap. 5 § Följande paragraf – 2 kap. 7 §