Statsrådets förordning om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 16.12.2004/1146

Visa författningen i sin helhet

7 §

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Föregående paragraf – 6 §