Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kreditbetyg som används vid beräkningen av solvensen för pensionsanstalter 16.4.2015/453 (SolvensF om kreditklasser)

(SolvensF om kreditklasser)

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. och 11 § 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015):

1 §

Kreditklasser

Mom. 1

De kreditklasser som avses i 11 § 1 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015) är följande:

Mom. 2

Kreditklass 1

Mom. 3
KreditvärderingsinstitutKreditbetyg
Fitch RatingsAAA - AA-
Moody’s Investors ServiceAaa - Aa3
Standard & Poor’s Rating ServicesAAA - AA-
Mom. 4

Kreditklass 2

Mom. 5
KreditvärderingsinstitutKreditbetyg
Fitch RatingsA+ - BBB-
Moody’s Investors ServiceA1 - Baa3
Standard & Poor’s Rating ServicesA+ - BBB-
Mom. 6

Kreditklass 3

Mom. 7
KreditvärderingsinstitutKreditbetyg
Fitch RatingsBB+ eller lägre
Moody’s Investors ServiceBa1 eller lägre
Standard & Poor’s Rating ServicesBB+ eller lägre

2 §

Tillämpning av kreditbetyg

Mom. 1

Pensionsanstalten ska i fråga om sina placeringar beakta kreditmarginalrisken enligt skuld, gäldenär eller borgensman i enlighet med de kreditbetyg som nämns i 1 §, med iakttagande av bestämmelserna i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar.

Mom. 2

Om kreditbetyget för skulden är bättre än kreditbetyget för gäldenären eller borgensmannen, ska kreditbetyget för skulden tillämpas vid riskklassificeringen. Om det inte finns något kreditbetyg för skulden, men kreditbetyget för borgensmannen är bättre än kreditbetyget för gäldenären, ska kreditbetyget för borgensmannen tillämpas vid riskklassificeringen.

Mom. 3

Om kreditbetyget har utfärdats av någon annan aktör än ett kreditvärderingsinstitut enligt 1 §, får pensionsanstalten tillämpa kreditbetyget, om det kan anses tillförlitligt. Om det inte finns ett kreditbetyg för ett masskuldebrevslån eller någon annan skuldförbindelse, ska pensionsanstalten själv på ett betryggande sätt uppskatta placeringens kreditklass.

3 §

Specialfall vid tillämpningen av kreditbetyg

Mom. 1

Vid tillämpningen av 7 § 3 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar anses ett samfunds kreditbetyg i kreditklass 2 vara tillräckligt betryggande om det motsvarar kreditbetygen i tabellen nedan.

Mom. 2
KreditvärderingsinstitutKreditbetyg
Fitch RatingsA+ och A
Moody’s Investors ServiceA1 och A2
Standard & Poor’s Rating ServicesA+ och A

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20150453/%3Asection/20220930