Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kreditklass vid beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter (upphävt) 17.3.2011/249 (SolvensF om kreditklasser)

(SolvensF om kreditklasser)

Denna förordning upphörs att gälla fr.o.m. 1.1.2017. Se L 315/2015 29 §.

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006), sådan paragrafen lyder i lag 219/2011:

1 §

Mom. 1

De kreditklasser som avses i 6 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006) är

Kreditklass 1

Ratinginstitut 
Fitch RatingsAAA – AA-
Moody’s Investors ServiceAaa – Aa3
Standard and Poor’s (McGraw-Hill International)AAA – AA-
DBRSAAA – AAL

Kreditklass 2

Ratinginstitut 
Fitch RatingsA+ – BBB-
Moody’s Investors ServiceA1 – Baa3
Standard and Poor’s (McGraw-Hill International)A+ – BBB-
DBRSAH – BBBL

Kreditklass 3

Ratinginstitut 
Fitch RatingsBB+ eller lägre
Moody’s Investors ServiceBa1 eller lägre
Standard and Poor’s (McGraw-Hill International)BB+ eller lägre
DBRSBBH eller lägre

2 §

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2011.

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20110249/%3Asection/20190826