Senast upphävda lagrum

 • KEVAVILMA - Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt 6 §
 • KEVAVILMA - Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt 5 §
 • KEVAVILMA - Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt 4 §
 • KEVAVILMA - Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt 3 §
 • KEVAVILMA - Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt 2 §
 • KEVAVILMA - Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den kommunala pensionsanstalten som sista pensionsanstalt 1 §
 • VILMA - Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt 8 §
 • VILMA - Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt 7 §
 • VILMA - Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt 6 §
 • VILMA - Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt 5 §
 • VILMA - Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt 4 §
 • VILMA - Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt 3 §
 • VILMA - Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt 2 §
 • VILMA - Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt 1 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan Voimaantulosäännös 1180/2011
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan Voimaantulosäännös 640/2009
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 14 a §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 61 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 60 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 59 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 58 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 57 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 56 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 55 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 54 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 53 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 52 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 51 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 50 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 49 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 48 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 47 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 46 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 45 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 44 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 43 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 42 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 41 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 40 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 39 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 38 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 37 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 36 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 35 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 34 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 33 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 32 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 31 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 30 §
 • KyPL - Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan 29 §