Upphävda författningar arkiv

Versionerna av de upphävda paragraferna under olika giltighetstider. Beteckningen (Mu/Ku/Li:dd.mm.åååå/lagens nr) anger den ändring/upphävning/det tillägg och lagens nummer, som upphävde ifrågavarande version.

Den utvalda författningen

FöPL-villkor Försäkringsvillkor för tilläggspensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare