Lag om pension för lantbruksföretagare Voimaantulosäännös

17.5.2019/691:

Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.

17.5.2019/691:

RP 313/2018

EkUB 37/2018

RSv 307/2018