Upphävda författningar

Den upphävda lagstiftningen innehåller historian av arbetspensionsförfattningarna. Av de upphävda författningarna finns författningstexten samt giltighetstiden av enstaka stadganden.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner (i kraft 31.12.2021 t.o.m.) 4 §

4 §

Beaktande av ålder, årlig pension och tidpunkten för engångsbelopp

Mom. 1

Som i denna förordning avsedd ålder för pensionstagare eller pensionstagares barn betraktas pensionstagarens eller barnets ålder vid den tidpunkt som engångsbeloppet hänför sig till. Den årliga pensionen beräknas genom att den månadspension som betalas ut vid samma tidpunkt multipliceras med talet 12.

Mom. 2

Engångsbeloppet skall bestämmas för en tidpunkt som följer efter beslutet för sådan betalning.