Upphävda författningar

Den upphävda lagstiftningen innehåller historian av arbetspensionsförfattningarna. Av de upphävda författningarna finns författningstexten samt giltighetstiden av enstaka stadganden.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner (i kraft 31.12.2021 t.o.m.) 2 §

2 §

Invalidpension och framtida ålderspension

Mom. 1

Engångsbeloppet av invalidpension och den framtida ålderspension som betalas i samband med den beräknas genom att den årliga pensionen multipliceras med en i tabellen i 2 mom. angiven koefficient för invalidpension och framtida ålderspension som motsvarar pensionstagarens ålder. Engångsbeloppet av rehabiliteringsstödet beräknas genom att pensionstagarens årliga pension multipliceras med en i tabellen i 3 mom. angiven koefficient som motsvarar rehabiliteringsstödets varaktighet.

Mom. 2

Koefficienter för engångsbelopp av invalidpension och framtida ålderspension

Ålder Koefficient förinvalidpension ochframtida ålderspension Ålder Koefficient förinvalidpension och framtida ålderspension
17 26,77 41 26,93
18 26,91 42 26,74
19 27,06 43 26,59
20 27,18 44 26,41
21 27,28 45 26,18
22 27,40 46 25,98
23 27,47 47 25,73
24 27,54 48 25,45
25 27,62 49 25,21
26 27,67 50 24,90
27 27,70 51 24,57
28 27,75 52 24,27
29 27,75 53 23,91
30 27,75 54 23,53
31 27,76 55 23,18
32 27,73 56 22,76
33 27,68 57 22,32
34 27,66 58 21,91
35 27,58 59 21,43
36 27,50 60 20,94
37 27,43 61 20,49
38 27,32 62 19,94
39 27,19 63 19,39
40 27,08 64 18,87
Mom. 3

Koefficienter för engångsbelopp av rehabiliteringsstöd

Varaktighet i år Koefficient för rehabiliteringsstöd
0 0,00
1 0,98
2 1,92
3 2,82
4 3,68
5 4,51
6 5,30
7 6,06
8 6,80
9 7,50
10 8,17