Upphävda författningar

Den upphävda lagstiftningen innehåller historian av arbetspensionsförfattningarna. Av de upphävda författningarna finns författningstexten samt giltighetstiden av enstaka stadganden.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner (i kraft 31.12.2021 t.o.m.) 1 §

1 §

Ålderspension och efterlevandepension

Mom. 1

Engångsbeloppet av ålderspension beräknas genom att den årliga pensionen multipliceras med en i tabellen i 2 mom. angiven koefficient som motsvarar pensionstagarens ålder.

Mom. 2

Koefficienter för beräkning av engångsbelopp av ålderspension och efterlevandepension

Ålder Koefficient Ålder Koefficient Ålder Koefficient
17 eller under 38,97 40 31,14 63 19,41
18 38,70 41 30,71 64 18,87
19 38,44 42 30,25 65 18,27
20 38,15 43 29,83 66 17,67
21 37,86 44 29,38 67 17,12
22 37,59 45 28,90 68 16,52
23 37,28 46 28,45 69 15,92
24 36,97 47 27,97 70 15,34
25 36,67 48 27,47 71 14,71
26 36,35 49 27,01 72 14,06
27 36,01 50 26,50 73 13,48
28 35,70 51 25,97 74 12,84
29 35,35 52 25,49 75 12,23
30 34,99 53 24,95 76 11,67
31 34,66 54 24,42 77 11,04
32 34,29 55 23,92 78 10,44
33 33,90 56 23,36 79 9,90
34 33,56 57 22,80 80 9,31
35 33,16 58 22,28 81 8,75
36 32,76 59 21,70 82 8,24
37 32,38 60 21,13 83 7,71
38 31,97 61 20,61 84 7,18
39 31,54 62 20,01 85 eller över 6,74