Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (upphävt) 58 §

58 §

Kyrkans familjepensionskassa

Mom. 1

Den som vid denna lags ikraftträdande åtnjuter pension enligt stadgarna för kyrkans gamla familjepensionskassa, är berättigad till kassapensionen på tidigare villkor.