Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (upphävt) 48 §

48 § (25.11.2011/1180)

Mom. 1

48 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.