Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (upphävt) 45 §

45 § (25.11.2011/1180)

Mom. 1

45 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.