Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (upphävt) 44 §

44 § (25.11.2011/1180)

Mom. 1

44 § har upphävts genom L 25.11.2011/1180.