Upphävda författningar

Den upphävda lagstiftningen innehåller historian av arbetspensionsförfattningarna. Av de upphävda författningarna finns författningstexten samt giltighetstiden av enstaka stadganden.

Lag om sjömanspensioner 121 §

121 § (Mu:20.3.2015/296)

Överföring eller pantsättning av pension samt förbud mot utmätning av begravningsunderstöd eller någon annan kostnadsersättning

Mom. 1

Pension får inte överföras på någon annan person. Ett avtal som avser pantsättning av pension är ogiltigt.

Mom. 2

Begravningsunderstöd eller annan kostnadsersättning som betalas enligt denna lag får inte mätas ut.