Lag om sjömanspensioner 23 §

23 § (7.12.2007/1168) (Ku:29.1.2016/78)

Invalidpension och ålderspension efter deltidspension

Mom. 1

Om en arbetstagare som får deltidspension beviljas invalidpension eller ålderspension för samma tid för vilken han eller hon redan har fått deltidspension, betraktas deltidspensionen som en delbetalning av invalidpensionen eller ålderspensionen.